Dział Nauki

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Wartość kosztów kwalifikowanych jednego projektu od 1 mln do 6 mln PLN.

Nabór wniosków od 7 maja do 7 lipca br.

Więcej informacji na stronie konkursu NCBR.