Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Konkurs został podzielony na dwie rundy.

Zgodnie z Regulaminem konkursu termin składania wniosków w rundzie I został skrócony do 30 marca 2021 r.

W II rundzie aplikować mogą MŚP i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Budżet w II rundzie to 200 milionów złotych. Nabór wniosków rozpocznie się od 13 kwietnia 2021 roku i potrwa maksymalnie do 4 maja 2021 roku.

W przypadku, gdy suma wartości wnioskowanego dofinansowania przekroczy pięciokrotność budżetu rundy, nabór zostanie zakończony wcześniej. Nie będzie jednak krótszy niż 7 dni.

Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.