Dział Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych Wnioskodawców...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Intel...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach "Ścieżki dla Mazowsza" (P...
Do 30 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20...
Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczął nabór w ramach 4 konkursu w działaniu 4.2 Programu...
31 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.1 Działalność badawczo ...