Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

- kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia,

- masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni).

Wnioski o dofinansowanie będą składane w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Termin składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. (od godz. 08:15) do 25 stycznia 2019 r. (do godz. 14:00).

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 mln PLN

Więcej informacji na stronie NCBR