Dział Nauki

W dniu 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”, obejmujący wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości  i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami  oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet).

Nabór wniosków od 15 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  200 000 000,00 PLN


Szczegółowe informacje na stronie NCBR