Dział Nauki

31 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie przedsięwzięcia ujęte w załączniku 5b Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

W wykazie znajdują się cztery przedsięwzięcia z WAT:

  1. CEFOS - Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej 
  2. CENOMAK - Wzmocnienie i transfer mazowieckiego potencjału innowacyjnego do gospodarki – uruchomienie Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji CENOMAK w kampusie Wojskowej Akademii Technicznej
  3. ELI – Extreme Light Infrastructure
  4. KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Alokacja w konkursie: 43,8 mln PLN

Termin składania wniosków: 31.10.2019 – 10.01.2020

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursowym znajdują się na stronie Fundusze dla Mazowsza.