Dział Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych Wnioskodawców 4. konkursu w działaniu 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które odbędzie się w całości on-line.

Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00 w piątek 22 maja 2020 r.

Bezpośredni link do transmisji znajduje się na stronie OPI (kliknij)

Tematem szkolenia będzie: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach konkursu nr 4/4.2/2020 POIR

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu 4/4.2/2020 POIR znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji.