Dział Nauki

NCBR zaprasza do składania wniosków o dofinansowowanie w ramach konkursu dotyczącego utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5  "Kompleksowe programy szkół wyższych".

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego obszaru z niżej wskazanych:

  • Architektura, urbanistyka i budownictwo,
  • Transport i mobilność,
  • Cyfryzacja i komunikacja,
  • Design i przedmioty codziennego użytku,
  • Zdrowie.

UWAGA
Ze względu na fakt, że Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie tej informacji do Działu Nauki. W przypadku wpłynięcia zgłoszeń z kilku wydziałów, decyzję o wyborze projektu podejmie Prorektor ds. naukowych WAT.

Termin składania wniosków: od 24 sierpnia do 20 października 2020 r.
Alokacja w konkursie: 30 mln PLN
Maksymalna wartość projektu: 6 mln PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 97%
Długość projektu: do 24 miesięcy

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursowym znajdują się na stronie NCBR.