Dział Nauki

Do 30 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20...
Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczął nabór w ramach 4 konkursu w działaniu 4.2 Programu...
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabór w ramach Regionalnego Progr...
31 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.1 Działalność badawczo ...
W dniu 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło konkurs w ramach Działania ...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MO...