Dział Nauki

Ze szczebla koordynatora krajowego CNC (CapTech National Coordinator), reprezentującego nasze Minis...
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (Mechanizm Finansowy...
W związku z zaawansowanym stanem prac związanych z uruchomieniem konkursu na zespoły badawcze w...
Program Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa (Science for Peace and Security) promuje dialog i prakt...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcz...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze w obs...