Dział Nauki

Program Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa (Science for Peace and Security) promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i partnerami w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.

W skrócie:

· Program SPS wzmacnia praktyczną, ukierunkowaną na wyniki współpracę z naukowcami, ekspertami i urzędnikami państwowymi z krajów członkowskich NATO i krajów partnerskich.

· Odpowiada i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, aby wspierać strategiczne cele NATO i priorytety polityczne.

· Przyczynia się do wysiłków NATO zmierzających do budowy stabilności i budowania potencjału w krajach partnerskich.

· Działania w ramach PLC prowadzone są w ramach kluczowych priorytetów, które dotyczą wyzwań związanych z bezpieczeństwem, takich jak walka z terroryzmem i cyber-obrona, opracowywanie innowacyjnych technologii związanych z bezpieczeństwem, zapewnianie wsparcia misjom i operacjom kierowanym przez NATO oraz uwzględnianie ludzkich i społecznych aspektów bezpieczeństwa.

W obecnie trwającym konkursie, wnioski można składać w terminie: do 15 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się TUTAJ.