Dział Nauki

Zachęcamy do udziału w Programie PROM, którego celem jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

W ramach Programu, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wyjazdy zagraniczne  zainteresowanych uczestnictwem osób w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni).

W ramach Programu sfinansowane zostaną:

1) koszty podróży uczestnika projektu;
2) koszty utrzymania uczestnika projektu;
3) koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne na uczelniach i instytucjach badawczych oraz za inne krótkie formy kształcenia.

W Dziale Nauki WAT przygotowywany jest ogólnouczelniany wniosek o dofinansowanie projektu, obejmującego wyjazdy zagraniczne doktorantów i kadry akademickiej naszej uczelni w roku akademickim 2019/2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu – to niepowtarzalna okazja odbycia naukowego wyjazdu zagranicznego, w pełni sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie NAWA.

Doktorantów i pracowników zainteresowanych naukowym wyjazdem zagranicznym w roku akademickim 2019/20 zapraszamy do kontaktu mailowego z pracownikami Działu Nauki WAT :

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 15 marca 2019 r. Termin jest nieprzekraczalny.