Dział Nauki

Od 1 lutego 2019 r. trwa nabór na ogłoszony przez Agancję NCIA konkurs pod nazwą Defence Innovation Challenge.

Jest to konkurs na najlepsze innowacyjne rozwiązania techniczne, które mogłyby wesprzeć rozwój zdolności obronnych NATO w obszarach C4ISR i Cyber Defence.

Inicjatywa skierowana jest do ośrodków akademickich państw NATO oraz do małych i średnich przedsiębiorstw.

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: NITEC  uczestnicy mogą przesłać informacje o swoich innowacyjnych rozwiązaniach w obszarach priorytetowych 2019 r. :

- narzędzi do nauki danych,
- możliwości wykrywania środowiska morskiego,
- rozwiązania problemów telekomunikacyjnych na dalekiej północy.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do NCIA w terminie do 22.03.2019 r..

Ogłoszenie wyników oraz wyłoninie zwycięzców: 08.04.2019 r.

Zwycięzcy konkursu min. będą prezentować swoje rozwiązania podczas konferencji NITEC-19, która odbędzie się w dniach 20-22.052019 r. w Oslo.

Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 euro zostanie przyznana najlepszemu projektowi spośród dziesięciu najlepszych uczestników.

Szczegółówe informacje  nt. konkursu oraz konferencji Defence Innovation Challenge są dostępne na stronie internetowej, pod adresem: NITEC