Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki przedłużyło nabór wniosków pn. GRIEG, dotyczący badań podstawowych, finansowanych z norweskiego mechanizmu finansowego oraz europejskiego obszaru gospodarczego (NMF EOG).

GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy.

W ramach programu na projekty badawcze przeznaczono 37,4 mln euro.

Maksymalna wartość projektu - 15 mln euro

Termin składania wniosków - 28 października 2019

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN.