Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 11,7 mln EUR.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

Do podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie zaliczają się przedsiębiorcy oraz "Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", czyli m.in. m.in. "uniwersytety lub instytuty badawcze, agencje zajmujące się transferem technologii, pośrednicy w dziedzinie innowacji, fizyczne lub wirtualne podmioty prowadzące współpracę w dziedzinie badań i rozwoju" (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., pkt 83).

Wnioski mogą być składane są polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.

Wartość projektu: min. 500 tys. EUR, maks. 5 mln EUR

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.