Dział Nauki

W związku z zaawansowanym stanem prac związanych z uruchomieniem konkursu na zespoły badawcze w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB), którego podmiotem zarządzającym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki w programie WIB.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych.

Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln PLN.

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00 – 12:00  w następujących lokalizacjach i terminach:

18.02.2020 - Kraków,  Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), ul. Bobrzyńskiego 14,  Life Science Park, budynek  A Sala Ateńska  (parter)
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 12.02.2020

19.02.2020 - Warszawa,  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Państwowy Instytut Aula im. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne,
ul. Roentgena 5 (wejście G) Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13.02.2020

20.02.2020  - Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2,  sala Patio ( I piętro)
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14.02.2020

24.02.2020 - Gliwice, Centrum Onkologii w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, Aula im. J. Święckiego (I piętro)
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18.02.2020

25.02.2020 - Wrocław, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, ul. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12, sala 138
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 19.02.2020

27.02.2020 - Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin, Sala Rad Wydziałów (s. 109)
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20.02.2020

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy przesłać formularz rejestracyjny na adres , dostępny pod linkiem: https://www.port.org.pl/pl/wib/kalendarz-wydarzen/.

Wypełniając formularz, istnieje możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje, które są planowane  w godz. 12:00 – 14:00.
Czas trwania konsultacji dla jednej grupy/naukowca: maks. 15 min. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie ustalony szczegółowy harmonogram konsultacji.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.