Dział Nauki

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych,...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty realizowane w ramach ini...