Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkich naukowców do udziału w konkursie SHENG 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie. Konkurs realizowany będzie we współpracy z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

W konkursie SHENG 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Termin składania wniosków: do 1 marca 2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.