Dział Nauki

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Program przeznaczony jest dla badaczy reprezentujących tzw. dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Długość stypendium

  • Długość stypendium: od 2 do 6 tygodni.
  • Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.
  • Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (projekt podzielony na etapy realizowane w różnych terminach) pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.