Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty realizowane w ramach inicjatywy EUREKA. Celem  konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Projekty muszą być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich.

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Bez ograniczeń tematycznych.

Termin składania wniosków: do 18 września 2020 r.

Więcej informacji na stronei NCBR.