Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach dziewiątego polsko-tajwańskiego konkursu na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

Wnioskodawca po stronie polskiej. Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki.

  • Ścieżka 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych.
  • Ścieżka 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.

Budżet po stronie polskiej wynosi ok. 5,8 mln zł, z podziałem na ścieżkę 1 i 2.

W zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

  • dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok, na projekt,
  • dla ścieżki 2 maksymalnie 100 000 euro na rok, na projekt.

W przypadku dofinansowania dla przedsiębiorców obowiązują zasady udzielania pomocy publicznej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Termin naboru wniosków: 01.04.2021 r. - 15.06.2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.