Dział Nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, Dz.U. 2019, poz. 533.

Zgodnie w art. 373 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje:

1.      w zakresie  aparatury  naukowo-badawczej oraz  infrastruktury  informatycznej o wartości przekraczającej 500 000zł;

2.      budowlane;

3.      w zakresie zakupu nieruchomości;

4.      współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Na rok 2021 wnioski składane są w systemie ZSUN/OSF. Zakończenie naboru wniosków upływa 31.07.2020 r.

Wzór wniosku, umowy, raportu końcowego i szczegółowe informacje dostepne są na stronie MEN.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania, Dz.U. 2019, poz.893.

Na rok 2021 wnioski składane są w systemie ZSUN/OSF. Zakończenie naboru wniosków upływa 31.08.2020 r.

Więcej informacji na stronie MEN.