Dział Nauki

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 lipca 2019 r.  wydało Komunikat o ustanowieniu programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" i naborze wniosków.

Program ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF dokonywany jest w ramach dwóch modułów, w terminie:

  •  „Popularyzacja nauki i promocja sportu” - od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00;
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” - od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

Więcej informacji dostepnych jest na stronie MNiSW.

 

2. W 2017 r. uruchominy został konkurs pt. DIALOG. Program ten obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:„Doskonałość naukowa”„Nauka dla innowacyjności”„Humanistyka dla rozwoju”. Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.Dofinansowanie dla jednego grantu wynosi: od 100 tys. do 2 mln zł. Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o konkursie, wzory dokumentów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.