Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11, w których można składać...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy PRELUDIUM 20 i OPUS 21.  PRELUDIUM 20 – skierowany d...
Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosili konkurs TANGO 5. Celem konk...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 5. Konkurs skierowany jest do osób, które posia...
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy: OPUS 20 LAP, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16. W ramach konku...
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków do konkursów krajowych MAESTRO 12 oraz SONATA BI...