Dział Nauki

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1