Dział Nauki

1. Informacje dla wnioskodawców

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

2. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku w konkursie Miniatura

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

3. Polityka otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

informacja TUTAJ

Informacje dot. uzupełniania danych jednostki we wniosku :

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK

Klasyfikacja podmiotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych (lista rozwijalna): Uczelnie publiczne

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?: NIE

Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej?: TAK

Kierownik podmiotu / Osoba uprawniona do reprezentacji (należy dodać prorektora ds. naukowych): Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski,

eng. Vice - Rector for Research Prof. Andrzej Dobrowolski, PhD. Eng.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /WAT/SkrytkaESP

NIP: 5270206300

REGON: 012122900

KRS: nie dotyczy

Elektronizny Identyfikator Naukowca ORCID: www.orcid.com

Adres siedziby: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, mazowieckie

Konto: https://www.wat.edu.pl/o-uczelni/kontakt/

Baza danych WAT :http://www.bg.wat.edu.pl/baza-wiedzy-wat

Zarządzenie Rektora WAT nr 14/WAT/2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością naukową WAT

Do uzupelnienia Skrócona karta projektu 2019

 

►►Kontakt: Joanna Kumor (tel. 261 837 330; e-mail: )