Dział Nauki

Informujemy o możliwości pozyskania dodatkowych środków przeznaczonych dla uczelni wyższych, o które aktualnie można się ubiegać w ramach III Osi PO WER EFS. Uczelnie, które obecnie realizują projekty w III Osi PO WER EFS, mogą uzupełnić je o tzw. komponent ukraiński, czyli odrębne zadanie / zadania, dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski jako uchodźcy (wojenni) od dn. 24 lutego 2022 r. i później. 

W projektach III Osi PO WER EFS w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy można zaplanować zakup / wdrożenie / modyfikacje systemów informatycznych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych. Ważnym i potrzebnym elementem wsparcia powinna być weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia na studiach w Ukrainie, aby osoby zainteresowane kontynuacją studiów w Polsce, mogły pozytywnie odpowiedzieć na ofertę edukacyjną polskich uczelni.

Więcej informacji na stronie OPTeam.