Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. "Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego". Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

Budżet konkursu 150 000 000,00 zł.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 23 października 2023 r.
Termin zakończenia naboru wniosków: 22 lutego 2024 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie NCBR.

 

UWAGA:

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego naboru może złożyć TYLKO jeden wniosek. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Działem Nauki.