Dział Nauki

Ogłoszono nabór na projekty w Priorytecie II: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna w celu szczegółowym: 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

W projektach realizowanych w ramach partnerstwa projektowego musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z Brandenburgii i jeden z Polski. Co najmniej jeden z nich musi otrzymywać dofinansowanie w ramach projektu. Partnerami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi a posiadające zdolność prawną. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do partnerów stowarzyszonych.

Środki na nabór wniosków 3.300.934,80 EUR.

 

Nabór wniosków od 24.05 do 15.09.2024 r.

Więcej na stronie Portalu Funduszy Europejskich.