Dział Nauki

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym.

Celem przeprowadzenia konkursu jest wybór podmiotów, które zostaną objęte wsparciem ze środków KPO oraz wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego w polskich jednostkach naukowych prowadzących badania w obszarze biomedycznym.

Kwota przeznaczona na konkurs 450 mln zł.

Wnioski w Konkursie mogą być składane jedynie przez Wnioskodawców jednopodmiotowych.

Nabór wniosków w systemie trwa do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00.

Więcej informacji na stronie Agencji Badań Medycznych.

 

UWAGA:

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego naboru może złożyć TYLKO pięć wniosków. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Działem Nauki.