Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure):

  • z zakresu badań podstawowych,
  • we wszystkich dyscyplinach naukowych,
  • planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii,
  • zaplanowane na 24, 36 albo 48 miesięcy (z wyłączeniem współpracy z Czechami), począwszy od 2021 roku.

Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (zgodnie z obowiązującym w tej agencji terminem naboru), jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych.

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

Aktualizacja: Nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

AgencjaNabór jako agencja wiodąca
FWF (Austria)

Nabór wniosków w trybie ciągłym

od 22 lutego 2020 r.

GAČR (Czehy)

Nabór wniosków w terminie:

22 lutego – 4 maja 2020 r.

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków w terminie:

Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.