Dział Nauki

Ruszyła międzynarodowa inicjatywa skierowana do przedsiębiorców i naukowców – GlobalStars. W konkursie na innowacje o potencjale rynkowym, z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru, na polskich wnioskodawców czekają 4 miliony złotych.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Termin składania wniosków: 15 października 2020.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.