Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) ogłaszają nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NAWA.