Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) przesyła informacje dotyczące programu skierowanego przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Program umożliwia odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie: Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców | DAAD Polska

oraz na stronie: Stypendium FSK DAAD