Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłasza we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021).

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku.

Kraje i agencje uczestniczące w konkursie:

Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, USA, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.

  • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.
  • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania
  • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.

Na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze wyłonione w konkursie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy środki finansowe w kwocie 600 000 EUR.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCN.