Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Granty interwencyjne NAWA. 

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch terminach: 

- od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku,

- od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

lub do wyczerpania alokacji. 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski w naborze.

Więcej informacji na stronie NAWA.