Dział Nauki

Dnia 04.01.2021 r. Narodowe Centrum Nauk ogłasiło międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej

Planowane terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 roku oraz ogłaszania wyników oceny w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

FWF (Austria) - Nabór wniosków w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

GAČR (Czechy) - Nabór wniosków w terminie: Luty - Kwiecień 2021 r.

ARRS (Słowenia) - Nabór wniosków jesienią 2021 r.

SNSF (Szwajcaria) - Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 1 kwietnia 2021 r. oraz 1 października 2021 r.

DFG (Niemcy) - Nabór wniosków w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN.

 

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki przypomina, że w konkursie Weave-UNISONO w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do GAČR jako agencji wiodącej do 22 kwietnia 2021 r., wnioski krajowe do ZSUN/OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po zgłoszeniu wniosku wspólnego do GAČR i nie później niż 29 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59.

UWAGA: Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF.