Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. 

Budżet konkursu wynosi 750 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt

Temat konkursu: Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy.

Termin składania wniosków: do 9 lipca 2021 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBiR.