Dział Nauki

Jesienią 2021 r. sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) planuje ogłoszenie kolejnego konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS);
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z krajów biorących udział w konkursie (wstępna lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie opublikowana jest na stronie sieci CHIST-ERA). Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne agencje finansujące projekty.

Więcej informacji na stronie NCN.