Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty realizowane w ramach inicjatywy EUREKA. Celem  konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Projekty muszą być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. musi w nich uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich.

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Bez ograniczeń tematycznych.

Termin składania wniosków: do 24 września 2021 r.

Więcej informacji na stronei NCBR.