Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach 32. edycji konkursu inicjatywy CORNET. Celem konkursu jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Bez ograniczeń tematycznych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

Termin składania wniosków: 29 września 2021 godz. 12:00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.