Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, ogłosiło nabór wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie procesów fotochemicznych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

 

Konkurs Solar-Driven Chemistry Call 2021 składa się z dwóch etapów.

I etap - do 29 października należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal), 

II etap - do 2 maja 2022 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r.

 

Uwaga: 

Zaplanowanie współpracy dwustronnej pomiędzy zespołami badawczymi wyłącznie z Polski i Niemiec lub wyłącznie z Polski i Szwajcarii jest w tym konkursie zabronione.

 

Więcej informacji na stronie NCN.