Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS);
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CHIST-ERA Call 2021 można otrzymać środki na:

- wynagrodzenia dla zespołu badawczego,

- wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów,

- zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej

oraz

- pokryć inne koszty związane z realizacją projektu.

Badania/projekt można zaplanować na 24 lub 36 miesięcy. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

W konkursie uczestniczą: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania.

  • Termin składania wniosków wspólnych: 17 stycznia 2022 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 24 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronie NCN.