Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu EJP SOIL.

Głównym celem programu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Termin zakończenia naboru wniosków: 14 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.