Dział Nauki

W trwającym konkursie sieci Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR ACTION Call 2022 – DRUID) projekty międzynarodowe złożone przez konsorcja składające się z mniej niż 7 partnerów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, mogą zostać poszerzone o zespoły badawcze z Polski.

Oferty koordynatorów poszukujących nowych partnerów do projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu można przeglądać na stronie Partner Search Tool.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki informuje, że osoby, które otrzymają ofertę dołączenia jako nowy partner do konsorcjum międzynarodowego, zobowiązane są do przesłania budżetu polskiej części projektu do zatwierdzenia przez NCN.

Termin złożenia wniosków pełnych w konkursie (tzw. full-proposals) upływa 5 lipca 2022 r. o godz. 12:00. Wnioski krajowe UNISONO w systemie OSF należy składać do 12 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCN.