Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach uproszczonego działania wspierającego Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of ' Applied Research' Programme. Celem proponowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w zakresie Programu „Badania stosowane”, który umożliwi ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej.

Alokacja wynosi 380 000,00 EUR.

Rozpoczęcie naboru Formularzy realizacji Działania: 24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rundy naboru: I runda – 25 lipca 2022 r., 11:00 CET

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.