Dział Nauki

Realizowane w formule Cofund+ partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej. Celem 3 konkursu jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo będzie realizowane w latach 2021-2027.

Bez ograniczeń tematycznych.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Termin składania wniosków: 15 września 2022 r. 13:59:59 CEST

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.