Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach 34. edycji konkursu inicjatywy CORNET. Celem Inicjatywy jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Bez ograniczeń tematycznych.

Budżet konkursu dla polskich podmiotów w konkursie wynosi 750 000 euro.

Termin składania wniosków: 28 września 2022 r., godz. 12:00 (12.00 pm CEST)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.