Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, dotyczące poniższych obszarów tematycznych:

  1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne.

  • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023, 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023

Więcej informacji na stronie NCN.