Dział Nauki

Komisja Fulbrighta z Brukseli we współpracy z Misją USA przy NATO ogłosiła konkurs Fulbright-NATO Security Studies Award na rok akademicki 2024-25. Nagroda ma na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia NATO oraz podniesienie poziomu debaty na temat pokoju, bezpieczeństwa i kwestii związanych z obronnością. W ramach nagrody finansowani są badacze podoktoranccy, profesorowie i specjaliści prowadzący badania i/lub wykłady w amerykańskiej instytucji przez okres trzech miesięcy w dziedzinach studiów związanych z NATO, w tym m.in. cyberbezpieczeństwem, historią wojskowości, rozbrojeniem nuklearnym i nierozprzestrzenianiem broni jądrowej, pokojem i bezpieczeństwem, studiami nad bezpieczeństwem i studiami transatlantyckimi.

Więcej szczegółów na stronie Fulbrighta.